Řecko: Nacisté 21. století

Na telefonní budce: Ministerstvo na ochranu občanů
Na telefonní budce: Ministerstvo na ochranu občanů
30 srpen 2012 – The Independent (Londýn)

Zatímco v Londýně dnes začínají paralympijské hry, organizuje ultrapravicová strana Zlatý úsvit v Athénách útoky proti zdravotně postiženým a homosexuálům. Již dříve přitom napadala přistěhovalce a etnické menšiny. Řecká vláda i EU však před touto realitou, která připomíná vzestup nacismu v Německu, zavírají oči.

„Po přistěhovalcích jste na řadě vy,“ tato slova stála na letácích, které se tento týden objevily v athénské čtvrti, kde se nachází velký počet klubů navštěvovaných gayi. Zatímco v celém Řecku se stupňuje násilí proti přistěhovalcům a etnickým menšinám, stoupenci ultrapravicové strany Zlatý úsvit začínají nabádat k útokům na homosexuály a občany se zdravotním postižením.

Tito fašisté po Athénách pochodují v černých košilích a s pochodněmi v rukou, terorizují etnické a sexuální menšiny, mávají vlajkami a znaky, které vypadají přesně jako rozvinutá svastika, a vyjadřují své pohrdání demokratickými procesy. A přesto jsou v celé Evropě stále vnímáni pouze jako symptom řecké hospodářské krize.

Dříve vycházely tlupy pravicových násilníků útočit na přistěhovalce pouze v noci. Dnes tak činí za bílého dne, zcela beze strachu z možného postihu – to proto, že jejich jednání zpravidla nikdy postiženo není. V posledních týdnech počet i závážnost těchto útoků vzrostly, a pokud je přistěhovalci nahlásí policii, vystavují se riziku zadržení.

Pro Zlatý úsvit hlasovalo až 50 % policistů

Nejenže jsou zločiny na přistěhovalcích v Řecku pokládány za nepodstatné, ale velká část příznivců Zlatého úsvitu se rekrutuje právě z řad policie. Podle předvolebních průzkumů z května 2012 v některých městských obvodech volilo rasistickou stranu, která má nyní 7 % parlamentních křesel, až 50 % řeckých policistů.

Vraždy ubodáním, mlácení a útoky gangů na motorkách se v mnoha částech hlavního města staly tak běžnou záležitostí, že se přistěhovalci bojí sami vycházet. Třebaže Řecko mělo dlouhou dobu rozsáhlou přistěhovaleckou populaci – řeckými přístavy prochází 80 % uprchlíků mířících do Evropské unie – rodiny, které zde hledaly bezpečný azyl, se dnes bojí o své děti. Nedávná zpráva organizace Human Rights Watch s názvem Nenávist v ulicích uvádí, že „státní úřady – stejně jako EU a mezinárodní společenství obecně – z velké části zavírají před xenofobním násilím v Řecku oči“.

To už je samo o sobě dost špatné. Nyní se však proti imigrantům zavázal ostře zakročit také řecký ministr pro veřejný pořádek Nikos Dendias, když přistěhovalce nazval „invazí“ a „bombou v samých základech společnosti.“ Je dost výmluvné, že Dendias zároveň označil přítomnost cizinců v Řecku za vážnější hrozbu, než je hospodářská krize. Touto myšlenkou by bezpochyby rád polepil zdi Athén, kdyby to bylo možné – mobilizace rasistických nálad se stala oblíbenou strategií, jak odpoutat pozornost zahořklého národa od krize, která zmítá vládou i veřejnými financemi. Stejně jako řada dalších středopravicových kabinetů se i koalice Nové demokracie opičí po výrocích ultrapravicových extremistů a podbízí se tak veřejné xenofobii místo toho, aby ji potírala. S Dendiasovou podporou policie přistěhovalce hromadně zatýká, uvězňuje a po tisícovkách deportuje po raziích, které se konají po celých Athénách a okolních městech. Tento vládní plán se bez jakékoliv zjevné ironie jmenuje Zeus Xenios, po antickém bohovi pohostinnosti.

Stejně jako řada dalších fašistických skupin se Zlatý úsvittváří, že reprezentuje marginalizovanou pracující třídu. Jako ultrapravicová uskupení v celé Evropě se i on prezentuje jako nepřítel zkorumpovaného demokratického systému a využívá hněv občanů proti nešvarům neoliberální ekonomiky pro vlastní cíle. Avšak třebaže jeho členové tvrdí, že nesouhlasí s úspornými opatřeními, zcela postrádají vlastní ekonomický plán – jejich taktiky jsou jednoduše násilné, občany rozdělující a odpudivě rasistické. A vlády Řecka i Evropy se zdají být připraveny to tolerovat jako sociální daň za souhlas s pokračujícími úspornými opatřeními.

Cena za podporu fašismu je vyšší než státní dluh

Evropská unie byla po druhé světové válce vytvořena, aby zajistila socioekonomickou jednotu na kontinentě, který nacismus předtím rozdělil. V dnešním Řecku se ke Zlatému úsvitu přistupuje jako k seriózní politické straně, ačkoliv jeho členové pohrdají demokratickými procesy a mají ve zvyku své politické konkurenty napadat v televizi.

Ještě dlouho po tom, co nacisté v Německu v roce 1933 převzali moc, poté, co byl Reichstag vypálen a antisemitské násilí se stalo oficiální politikou státu, se evropské vlády více než nacistického státu obávaly možnosti, že by v Německu zavládl socialismus. Až téměř do vypuknutí druhé světové války bylo pro mnohé světové lídry důležitější, aby Německo platilo své dluhy. Nacházet dějinné podobnosti s nacismem je únavnou rétorickou strategií, kterou levicoví i pravicoví komentátoři ještě více znevážili tím, jak lehce po ní sahají v diskuzích o označování potravin a příliš horlivých dopravních kontrolách. V tomto případě však o pouhou rétoriku nejde.

Opravdoví fašisté v opravdových černých košilích pochodují právě v těchto dnech po Athénách, mávají svastikami, zapalují pochodně a napadají a vraždí členy etnických menšin. A dokud řečtí občané i nadále splácejí dluhy evropské elity, světové vlády jejich činům s děsivým klidem přihlížejí. Když se dějinná ponaučení vyučují mechanicky, často si jich v klíčových momentech nevšimneme. Tentokrát si však Evropa musí vzpomenout na to, že cena za podporování fašismu je krutější a vyšší než jakýkoliv státní dluh.

Překlad: Kristina Valendinová

Factual or translation error? Tell us.