Hospodářství: Dobrá banka

14 září 2012
Le Soir Bruxelles

Dobrá banka – Pierre Kroll

Na tabuli: Vklady, Obchod

Chtěla bych přijít o všechny své úspory, zruinovat zemi, nechat padnout euro, vyprovokovat mezinárodní krizi a konec liberalismu.

To je od Vás milé.

U vedlejší přepážky, madam.

Jak si přejete.

Ve snaze čelit bankovní krize, která uhodila na eurozónu, řada zemí zvažuje možnost přinutit banky, aby oddělily činnost týkající se vkladů od činnosti spojených s investicemi.