Polsko: Hořká pilulka

23 únor 2011
Presseurop
Dziennik Gazeta Prawna

, 23 únor 2011

Cukerná krize EU,“ takzní titulek dnešního Dzienniku Gazeta Prawna. Cena cukru se ve srovnání s loňským rokem zvýšila o 30 až 40 %. Jak argumentuje hospodářský deník, důvodem jsou výrobní kvóty uplatňované EU, množství světových přírodních katastrof a podprůměrná úroda. Reforma evropského trhu s cukrem, zahájená v roce 2006, měla za následek snížení garantované minimální ceny o 36 % a uzavření ztrátových cukrovarů. Objem cukru vyrobeného v EU tak začal klesat, z 17,35 milionů tun v roce 2008 na 16,25 milionů tun v roce 2009/10. Polsko loni vyrobilo 1,43 milionu tun, ale kvůli unijním limitům smí spotřebovat pouze 1,405 milionu a zbytek vyvést za hranice EU. Kvóta však nestačí na pokrytí domácí nabídky, což znamená, že stále více cukru se musí dovážet z vnějších trhů. Tam je cukr též nedostatkový, z důvodů nízké úrody zaviněné přírodními katastrofami. „Nárůst ceny cukru je nevyhnutelný,“ varuje list, který též předpovídá vlnu bankrotů pekáren a cukrovarnických podniků, jejichž obchodní činnost se již nyní blíží „prahu ziskovosti“.