Werkgelegenheid: Europa wordt paradijs voor werkgevers

23 maart 2012 – Frankfurter Rundschau (Frankfurt)

Herziening van het arbeidsrecht, soepeler ontslagrecht, loonsverlagingen: onder druk van recessie en staatsschulden begint de ene Europese regering na de andere te tornen aan de rechten van werknemers. En werkgevers varen er wel bij.

**De crisis woedt volop in Griekenland, Spanje, Italië en Portugal. Heel Zuid-Europa zit in zak en as. Heel Zuid-Europa? Nee. Voor een aantal mensen in deze landen gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Neem nu Juan Rosell, voorzitter van de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE. Jarenlang had hij al gepleit voor een versoepeling van het ontslagrecht. Nu heeft de Spaanse regering eindelijk gehoor gegeven aan zijn verzoek. “Dit is vast nog niet de laatste hervorming van de arbeidsmarkt”, voorspelt Rosell, overtuigd van zijn zege. De crisis is zijn kans.

**Dit artikel is verwijderd op verzoek van de eigenaar van het auteursrecht.****

Vertaald uit het Duits door Elsowina Ruitenberg

Factual or translation error? Tell us.