Kernenergie: Franse kerncentrales moeten robuuster

4 januari 2012
Presseurop
Le Figaro

Le Figaro, 4 januari 2012

Kernenergie: 10 miljard [extra] om maximale veiligheid te verzekeren”, kopt Le Figaro daags na het verdict van de Franse Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid (ASN) die stelt dat hoewel “[Franse] nucleaire parken geen gebreken vertonen, aanpassingen noodzakelijk zijn”. Volgens de ASN wordt geen van de 58 reactoren bedreigd met “onmiddellijke sluiting”, maar moeten de installaties “zo snel mogelijk robuuster gemaakt worden” zodat ze opgewassen zijn tegen “extreme omstandigheden”. ASN streeft ernaar “deze reactoren beter te beschermen bij een ‘cumulatie van extreme natuurverschijnselen’ of bij 'een langdurige stroomuitval of onderbreking van koeling'”, aldus de Franse krant.

Le Monde vult aan dat de beheerders van het grootste Europese nucleaire park tot 30 juni de tijd hebben om bij de ASN voorstellen in te dienen betreffende crisismanagement, communicatie, bescherming van generatoren en aanvoer van water. Tevens eist de ASN dat voor het einde van 2014 een “snel nucleair actieteam” voor handen is. Dit “noodsysteem moet erin voorzien dat een actieteam en materiaal binnen 24 uur op de site van een kapotte kerncentrale kan zijn”.

De kosten van de aanpassingen, die voor de kernramp in Fukushima werden geschat op 40 miljard euro, bedragen volgen de grootste Franse energieleverancier EDF 50 miljard euro.