Werkgelegenheid: Immigratie zorgt niet voor werkloosheid, integendeel

10 januari 2012
Presseurop
Presseurop

Presseurop, 10 januari 2012

"Immigratie veroorzaakt geen werkloosheid", kopt The Independent. De krant citeert uit een rapport van het Britse Nationale Instituut voor Economisch en Sociaal onderzoek, waarin de stelling wordt weerlegd dat de toevloed van vreemdelingen naar het Verenigd Koninkrijk voor grotere werkloosheid onder Britse autochtonen zorgt. Volgens het rapport bestaat er "geen verband" tussen meer immigratie en werkloosheid, zelfs nu Groot-Brittannië de ergste recessie doormaakt die het land ooit gekend heeft:

"... immigratie werkt als een economische stimulans. Het zorgt in verhouding voor meer werkgelegenheid en minder aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen."

De economen van het Instituut beweren dat:

"... de interactie tussen migrantenstromen en het BBP blijkt positief uit te pakken. Dit geeft aan dat tijdens periodes van lagere groei, de toestroom van migranten geassocieerd kan worden met [...] minder aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen dan anders."

In Italië neemt de werkgelegenheid weer toe na 3 jaar gedaald te zijn door de economische crisis, meldt La Stampa. De laatste cijfers van het Italiaanse Bureau voor de Statistiek (ISTAT) laten zien dat het aantal banen voor Italiaanse burgers in het derde kwartaal van 2011 met 39.000 steeg. De werkgelegenheid onder immigranten, waarvan het aantal in de afgelopen jaren gestaag toenam, bleef ook groeien, namelijk met 120.000 banen. Dat was echter iets minder dan in het tweede kwartaal van 2011, toen dat aantal met 167.000 toenam.

"Is dat een positief signaal van een toenemend herstel van de crisis?", vraagt socioloog Luca Ricolfi zich af in de Turijnse krant.

"Ik ben bang van niet. [...] Er gebeurt iets nieuws: na jaren van crisis realiseren de Italianen zich dat ze het zich niet langer kunnen veroorloven vroeg met pensioen te gaan, alleen maar banen op topniveau te accepteren en te wachten op betere tijden. We zien nog geen directe concurrentie maar [werkgevers] reageren op de crisis door minder buitenlandse arbeidskrachten aan te nemen en doordat [werknemers] de banen die ze hebben, niet opgeven. [...] De blijkbaar onomkeerbare toename van het aantal buitenlandse arbeidskrachten lijkt nu te vertragen en zelfs te stoppen."

Maar de crisis zorgt er ook voor dat een groeiend aantal Italiaanse werklozen het zoeken naar een baan opgeeft, merkt Corriere della Sera op. De krant citeert gegevens uit de statistieken van Eurostat over arbeidskrachten die een deeltijdbaan hebben. 2,7 miljoen Italianen, het hoogste aantal in de EU, op een totaal van 8,2 miljoen, zijn beschikbaar voor werk maar zoeken geen baan. De enige landen waar relatief nog steeds weinig pessimisme heerst over de werkgelegenheidsvooruitzichten, zijn Duitsland, Frankrijk en België.