Europese Unie – Rusland: Zweden terug op schaakbord Oostzee

18 november 2009
Presseurop
Svenska Dagbladet

, 1 januari 1970

De Top EU-Rusland, die op 18 november in Stockholm plaatsvond, is voor Svenska Dagbladet aanleiding het Zweedse buitenlandse en defensiebeleid nog eens onder de loep te nemen: "Met het oog op de naderende inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon*, waarin bepaald is dat de lidstaten verplicht zijn een lidstaat op diens grondgebied bijstand te verlenen in geval van een aanval door een derde land, heeft Zweden zijn beleid aangepast. Als een van de Baltische staten het doelwit zou worden van een gewapende aanval, dan is Stockholm voortaan verplicht om militair in te grijpen." Deze ommekeer komt op het moment dat Rusland zijn spierballen laat zien in het Oostzeegebied, schrijft het Zweedse dagblad: in september heeft Moskou hier de grootste militaire exercitie van de afgelopen tien jaar gehouden, met als scenario dat de NAVO Rusland zou aanvallen. "Deze oefeningen vormen nog geen bedreiging", aldus de krant, die stelt dat het "de grote vraag is hoe het optreden van Rusland er in de toekomst zal uitzien, aangezien de nieuwe generatie Russen in een antiwesterse geest is grootgebracht.*"