Politiek Justitie

Godsdienstvrijheid: Italië in de bres voor het kruisbeeld

1 Juli 2010
Presseurop
La Stampa

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is begonnen met de behandeling van het hoger beroep dat Italië heeft aangetekend tegen het verbod op kruisbeelden in openbare ruimtes, met name op scholen. Het Hof bepaalde in 2009 dat kruisbeelden in openbare ruimtes “een schending van de godsdienstvrijheid” zijn. De bepaling zette kwaad bloed in het Vaticaan en bij katholieken in heel Europa, merkt de Italiaanse krant La Stampa op. Dankzij een “immense” diplomatieke inspanning, is de Italiaanse regering erin geslaagd een vuist te maken samen met tien lidstaten van de Raad van Europa, waaronder Rusland, Roemenië en Bulgarije. Zij zijn van mening dat het kruisbeeld een “symbool van nationale identiteit” is.