België: Steeds vaker euthanasie

23 augustus 2011
Presseurop
Le Soir

Le Soir, 23 augustus 2011

"Euthanasie gebeurt steeds vaker", kopt Le Soir op zijn voorpagina. "Sinds 2002, toen in België de wet van kracht werd waarin euthanasie deels werd toegestaan, werd er nog nooit zo vaak gebruik van gemaakt", legt het Belgische dagblad uit aan de hand van cijfers van de federale Controlecommissie. Met meer dan 85 gedeclareerde gevallen per maand sinds begin dit jaar, zal in 2011 de grens van 1000 sterfgevallen door euthanasie overschreden worden, tegen 954 in 2010. De meeste patiënten zijn mannen in de leeftijdsgroep van 60-79 jaar. In acht van de tien gevallen betreft het mensen met kanker.

Le Soir maakt verder melding van het 'bizarre' feit dat het overlijdensrapport van 84 procent van de gemelde euthanasiegevallen in het Vlaams is opgesteld, "hetgeen betekent dat Franstalige artsen minder euthanasie melden of het minder uitvoeren". De Controlecommissie oordeelt niet maar vraagt zich af of dit geweten kan worden aan "verschillen in informatieverstrekking aan publiek of artsen, een andere sociaal-culturele houding of een verschil in de medische praktijk aan het einde van een leven".