Politiek Justitie

Spanje: Einde oefening voor sterrechter Garzón

10 februari 2012
Presseurop
El País, El Mundo, ABC, Público

Na de veroordeling van de Spaanse onderzoeksrechter Garzon laten betogers op een spandoek een bericht achter om steun te betuigen. Madrid, 9 februari.

Na de veroordeling van de Spaanse onderzoeksrechter Garzon laten betogers op een spandoek een bericht achter om steun te betuigen. Madrid, 9 februari.

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft onderzoeksrechter Garzón op 9 februari veroordeeld wegens machtsmisbruik en hem voor elf jaar uit zijn ambt ontzet.

De voormalige sterrechter is schuldig bevonden aan het geven van opdracht voor het illegaal afluisteren, in de zogenaamde Gürtel-zaak, van politici van regeringspartij Partido Popular uit de regio van Valencia die worden verdacht van corruptie. Met deze veroordeling, die de Spaanse pers diep verdeelt, komt een einde aan de carrière van een man die faam verwierf met het arrestatiebevel tegen de Chileense dictator Augusto Pinochet. 

"Het Hooggerechtshof ontdoet zich van Garzón", kopt de centrumlinkse krant El País op de voorpagina. Het dagblad trekt het vonnis in twijfel en schrijft dat men erop uit was om: 

El País, Madrid

Garzón als rechter uit te schakelen. Dit vonnis betekent het einde van de carrière van een rechter die, hoe men ook over hem denkt, de samenleving grote diensten heeft bewezen in de strijd tegen terrorisme, drugshandel en georganiseerde misdaad, en die bovendien een belangrijke rol heeft gespeeld in de internationale rechtspraak en opkwam voor mensenrechten die door dicaturen worden geschonden.

El Mundo benadrukt dat het oordeel van de rechters van het Hooggerechtshof unaniem is. "Heel belangrijk, want dat bevestigt dat er geen sprake is geweest van ideologische verdeeldheid maar dat is geoordeeld op basis van een juridisch criterium waarover geen verschil van mening bestond en dat zijn weerslag vindt in het vonnis". Het conservatieve dagblad uit kritiek op de publicatie door Garzón van een communiqué waarin hij het vonnis betitelt als "onrechtvaardig en al bij voorbaat vaststaand".

El Mundo, Madrid

Als toppunt van paranoïa beweert hij nu ook nog dat de beslissing van het Hof ‘het onmogelijk maakt om onderzoek te doen naar corruptie’, alsof dat alleen maar kan door grondwettelijk verankerde zekerheden te schenden. Daaruit blijkt wel hoe megalomaan deze man is, die zichzelf ziet als slachtoffer van een internationale samenzwering en zich permitteert om het Hooggerechtshof te minachten en te beledigen.

Een mening die wordt gedeeld door de rechtse krant ABC, die schrijft:

ABC, Madrid

Garzón moet boeten voor zijn excessen. […] Hij is slachtoffer van zichzelf geworden. Hij dacht dat het doel de middelen heiligde en heeft een diep in de rechtsstaat verankerde norm overtreden door van zijn onderzoek een inquisitoir strafproces te maken. [...] Het woord is nu aan het Hof (in Straatsburg, red.), want daar kan hij de internationale reputatie uitbuiten die hij zo actief heeft opgebouwd, zij het meer met spektakel dan door zijn prestaties als rechter.

Público ten slotte, schrijft op de voorpagina dat Garzón "geëxecuteerd" is. De krant vat de verdeeldheid in de publieke opinie in één zin samen: 

Público, Madrid

Links heeft kritiek op het vonnis, rechts begroet het met applaus.