Demografia: Stara Europa

12 lipca 2017
Cartoon movement Amsterdam

Stara Europa – Osama Hajjaj

W związku z Dniem Ludności unijne biuro statystyczne Eurostat opublikowało dane, z których wynika, że w 2016 r. Europie przybyło 1.5 mln mieszkańców, co było przede wszystkim efektem imigracji. Obecnie ogólna liczba ludności w Unii Europejskiej przekroczyła 511 mln. Najwięcej imigrantów przyjęły cztery unijne państwa: Niemcy, Wlk. Brytania, Szwecja i Hiszpania.

Różnica między liczbą zgonów (5,13 mln) a urodzin (5,11 mln) wśród mieszkańców Unii była w 2016 r. niewielka. Wśród krajów o najwyższym wskaźniku dzietności znalazły się Irlandia, Szwecja, Wlk. Brytania i Francja, zaś wśród tych, gdzie dzieci rodziło się najmniej były kraje śródziemnomorskie: Włochy, Portugalia, Grecja i Hiszpania. Różnice te wynikają z odmiennych modeli wsparcia dla rodzin w poszczególnych krajach.