Wyrok w sprawie Apple'a: Zakazane owoce

22 września 2016
Trouw Amsterdam

Zakazane owoce – Tom Janssen

Ogłoszona 30 sierpnia decyzja Komisji Europejskiej o nałożeniu na firmę Apple kary w wysokości €13 mld euro z tytułu niezapłaconych podatków w Irlandii, wywołała wstrząs w Europie, podobnie zresztą jak apelacja irlandzkiego rządu. Wielu sądzi, że kara położy kres podatkowemu dumpingowi uprawianemu przez Irlandię, ale także inne kraje, takie jak np. Holandia czy Luksemburg, oraz utoruje drogę do harmonizacji systemów podatkowych w Europie.